dodano: 2016-09-02 12:25:41 edycja: 2016-09-02 12:26:18 autor: 1 odsłon: 6889

Kodeks ucznia

 1. Będę regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły.
 2. Będę brać czynny udział w lekcjach. 
 3. Nie będę jeść ani pić podczas lekcji. 
 4. Rozumiem, że telefony komórkowe i gry elektroniczne muszą być wyłączone podczas lekcji.
 5. Nie będę opuszczać terenu szkoły w godzinach szkolnych (9–12.30).
 6. Będę przebywać w klasie tylko podczas zajęć lekcyjnych.
 7. Będę regularnie odrabiać pracę domową.
 8. Będę przygotowany do lekcji i będę przynosić odpowiednie przybory szkolne, zeszyty i podręczniki.
 9. Będę koleżeński i opiekuńczy w stosunku do młodszych.
 10. Będę z szacunkiem odnosić się do starszych, przełożonych i dyżurnych.
 11. Będę szanować budynek szkolny i jego wyposażenie.
 12. Rozumiem, że posiadanie i zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu są surowo zabronione.

02 września 2016r. 02 września 2016r. 1 6889