loading...
06 grudnia / Dionizji, Leontyny, Mikołaja

 1. Będę regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły.
 2. Będę brać czynny udział w lekcjach. 
 3. Nie będę jeść ani pić podczas lekcji. 
 4. Rozumiem, że telefony komórkowe i gry elektroniczne muszą być wyłączone podczas lekcji.
 5. Nie będę opuszczać terenu szkoły w godzinach szkolnych (9–12.30).
 6. Będę przebywać w klasie tylko podczas zajęć lekcyjnych.
 7. Będę regularnie odrabiać pracę domową.
 8. Będę przygotowany do lekcji i będę przynosić odpowiednie przybory szkolne, zeszyty i podręczniki.
 9. Będę koleżeński i opiekuńczy w stosunku do młodszych.
 10. Będę z szacunkiem odnosić się do starszych, przełożonych i dyżurnych.
 11. Będę szanować budynek szkolny i jego wyposażenie.
 12. Rozumiem, że posiadanie i zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu są surowo zabronione.

w dół

Lokalizacja

Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

Szkoła jest zlokalizowana niedaleko stacji pociągów Wimbledon i Raynes Park.
Połączenia tramwajowe i autobusowe do Wimbledonu lub pociągiem i autobusem z Raynes Park Nr 131 i 57 (zatrzymują się przy ulicy Crescent Rd)
Szkoła położona jest 15 minut spacerem od Wimbledonu, 10 minut od Raynes Park.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

The Downs / Wimbledon / London / SW20 8HG

email: admin@PolskaSzkolaPutney.com

Account Name (Nazwa Konta):
Polish School Putney

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77

Account Number (Numer Konta): 46551668