dodano: 2016-09-02 15:20:16 edycja: 2019-09-08 21:57:22 autor: 1 odsłon: 10393

Dyżury

Każda rodzina, której dziecko lub dzieci uczęszczają do naszej szkoły ma obowiązek pełnienia trzech dyżurów w ciągu każdego roku szkolnego.Aby zapewnić co sobotę porządek i bezpieczeństwo naszym uczniom (a na dzień dzisiejszy mamy w szkole ponad 500 dzieci) potrzebujemy min. 16 dorosłych osób dyżurujących podczas trwania zajęć lekcyjnych.

Dlatego też obowiązkiem każdego rodzica jest skontaktowanie się z panią Anną Karaśkiewicz, główną dyżurną, która jest odpowiedzialna za organizację dyżurów.

Uwaga: W przypadku trudności z wykonaniem dyżuru, zachęcamy rodziców do szukania zastępstwa. Rodzice, którzy nie są w stanie wypełnić obowiązku dyżuru, mogą albo zorganizować sobie sami zastępstwo, albo wnieść opłatę zastępczą w wysokości £30. 

Nieuiszczenie tej opłaty jest traktowane na równi z niepłatnościami za szkołę.

W dniu dyżuru

Po odprowadzeniu dzieci do klasy, należy zgłosić się do pani Anny Karaśkiewicz, w recepcji szkoły, celem przydzielenia funkcji na czas dyżuru. Każdy z dyżurujacych rodziców ma obowiązek zapoznać się z procedurą alarmu pożarowego.

Wszyscy dyżurni zobowiązani są do noszenia rozdanych im kamizelek służbowych, jak rownież, do pozostawania na przydzielonych im miejscach obserwacji, nie tylko w czasie przerw, ale także podczas całego trwania zajęć lekcyjnych, tzn. od godz: 9.00 – 12.30.

Kontakt

W sprawach dotyczacych dyżurów oraz pierwszej pomocy medycznej kontakt z p. Karaśkiewicz na szkolny numer telefonu:

07973 301 638

Uwaga: wyłącznie w piątki w godz. 19-21 oraz w soboty w godz. 9.15-12.15


02 września 2016r. 08 września 2019r. 1 10393