dodano: 2016-10-28 07:31:00 edycja: 2018-01-19 12:18:00 autor: 37 odsłon: 3612

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

„Wspólnota Polska” jest stowarzyszeniem, które wspiera instytucje polonijne na całym świecie, w tym i naszą Polską Szkołę. W roku 2015 dzięki współpracy Wspólnoty Polskiej i Polskiej Macierzy Szkolnej  PMS nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe ze środków MSZ w ramach programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą". W roku 2016 jak i w roku 2017 w ramach "Opieki nad Polonią i Polakami za granicą" podobne wsparcie otrzymaliśmy ze środków pieniężnych Senatu RP.

W ramach projektu „Wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych Ameryki” zleconego Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” przez Kancelarię Senatu 112 polskich szkół uzupełniających w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uzyskało częściową refundację kosztów bieżącego utrzymania szkoły w kategoriach: koszty wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń oraz koszty dojazdów do szkół. Łączne kwoty refundacji przekazanych szkołom wyniosły 1,241,849.29 zł, w tym:

 

W tym roku również  w ramach realizowanego przez  Stowarzyszenie na zlecenie Kancelarii Senatu RP „Programu wsparcia nauczycieli polonijnych” przewidziane zostały również środki na jednorazowe, okolicznościowe nagrody dla nauczycieli w wysokości 80 funtów na osobę. W ten skromny sposób wspólnota chciała  wyrazić  głębokie uznanie dla tak wartościowej, pełnej zaangażowania i poświęceń pracy  nauczycieli szkół polskich.

 

Więcej informacji o stowarzyszeniu można znaleś na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszenie.wspolnotapolska.org.pl

 

W imieniu Dyrekcji i Zarządu Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Londynie, pragniemy podziękować Kancelarii Senatu RP oraz Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" za udzielenie naszej szkole refundacji w ramach "Opieki nad Polonią i Polakami za granicą" w 2017r. Podziękowania kierujemy również do Polskiej Macierzy Szkolnej, która współpracuje w realizacji tego projektu.

W roku 2017 nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe ze środków Kancelarii Senatu RP (£2,707.74) jak również jednorazowe, okolicznościowe nagrody dla nauczycieli (£3,120)  Częściowej refundacji w tym roku podlegały przede wszystkim koszty wynajmu pomieszczeń szkolnych.

 


28 października 2016r. 19 stycznia 2018r. 37 3612