loading...
19 kwietnia / Alfa, Leonii, Tytusa

Wakacje, wakacje i po wakacjach...

WIADOMOŚĆ OD DYREKTORA SZKOŁY:

10.09.2018r.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie !
 

Witam serdecznie u progu nowego roku szkolnego. Mam nadzieję, że okres wakacji pozwolił Państwu przede wszystkim nacieszyć się tymi bezcennymi chwilami spędzonymi na odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół. Witam szczególnie gorąco nowych rodziców. Życzę Wam, byście od razu poczuli się częścią naszej społeczności szkolnej i zachęcam do angażowania się w życie szkoły.
 

Zajęcia szkolne rozpoczynają się 15 września w Ursuline High School. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z planem dnia. Proszę zwrócić uwagę, że uczniowie klas starszych przychodzą do szkoły na godzinę 9.00, a klas młodszych na 10.00. Bardzo proszę o punktualne przybycie.

 
Uroczysta inauguracja roku szkolnego dla uczniów klas 5, 6, 7, 8, 9, GSCE, As i A2:

09.00 – rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły UHS dla uczniów i rodziców.

09.20 – 09.40 – przejście rodziców wraz z dziećmi do sal, spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas. Rodzice uczniów klas egzaminacyjnych będą mieli okazję zapoznać się z programem oraz wymogami i formatem egzaminów.
 
Uroczysta inauguracja roku szkolnego dla uczniów klas  0, 1, 2, 3, 4 i przedszkola:

10.00 – rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły UHS dla uczniów i rodziców.

10.20 – 10.40 - przejście rodziców wraz z dziećmi do sal, spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas.

11.15 – 11.30 – spotkanie informacyjne w auli dla nowych rodziców.

12.30 – zakończenie zajęć, odbiór dzieci.
 
Powitanie nowego roku szkolnego to chwila uroczysta. Podkreślmy wyjątkowość tego dnia odpowiednim, odświętnym ubiorem.
 
Chciałabym w tym miejscu przypomnieć Państwu zasady poruszania się i parkowania w rejonie szkoły, by nie utrudniać życia sobie i mieszkańcom okolicznych domów.

  1. W miarę możliwości prosimy o całkowite unikanie ulicy The Downs i parkowanie na bocznych uliczkach, dalej od szkoły.
  2. Sugerujemy jednokierunkowy ruch jazdy. Prosimy, aby Państwo wjeżdżali w ulicę The Downs z Worple Rd, jechali w górę do Ridgeway, a w dół ulicą Edge Hill lub Arterberry Rd. Pomoże to uniknąć wymijania się samochodów na tej tak wąskiej ulicy.
  3. Prosimy nie zawracać samochodów na The Downs, ponieważ to też znacznie pogarsza sytuację.
  4. Prosimy zatrzymywać się i parkować w miejscach dozwolonych (w żadnym wypadku nie na prywatnych podjazdach).
  5. Prosimy o nie używanie klaksonów! Jest to zdecydowanie element najbardziej zakłócający spokój i najbardziej irytujący naszych sąsiadów.
  6. Zachęcamy starsze dzieci do korzystania z transportu publicznego.
  7. Parking szkolny przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla pracowników. Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu czy zawracania na parkingu szkolnym.
  8. Na teren szkoły można wejść wyłącznie bramą od ulicy The Downs.
  9. Przypominamy, że dzieci od klasy 7 mogą samodzielnie przychodzić i opuszczać teren szkoły.

 
Życzę wszystkim owocnego roku szkolnego 2018-19.


Z poważaniem,
 
Maja Brodzińska

Dyrektor Szkoły

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIADOMOŚĆ OD PREZESA ZARZĄDU SZKOŁY:

12.09.2018r.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
 
W imieniu Zarządu Szkoły chciałabym bardzo serdecznie powitać wszystkich u progu roku szkolnego 2018-2019.

Zacznę od najważniejszej i wyjątkowej informacji na temat momentu, który zapisze się w historii naszej Szkoły.

W dniu 18 SIERPNIA 2018 CHARITY COMISSION FOR ENGLAND AND WALES zarejestrowała naszą szkołę jako organizację charytatywną. Oficjalnie widniejemy w ich rejestrze pod nazwą Marie Sklodowska - Curie Polish Saturday School Wimbledon Putney i numerem rejestracyjnym 1179554.

Gratuluję nam wszystkim i bardzo dziękuję Pani Dyrektor Mai Brodzińskiej, członkom Komisji Konstytucyjnej, członkom Zarządu Szkoły oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do naszego sukcesu. Możemy być dumni, że jesteśmy częścią organizacji nieprofitowej, której głównym i nadrzędnym celem jest propagowanie polskiej edukacji na obczyźnie, tym samym przybliżanie naszym dzieciom Polski.

Witam nowych rodziców i opiekunów, których gorąco zachęcam, aby z energią włączyli się w życie naszej Szkoły. Możliwości jest wiele. Zarówno Zarząd Szkoły, Rada Koła Rodziców, jak i szkolna Biblioteka potrzebują wolontariuszy. Gorąco zapraszam do kontaktowania się z nami osobiście lub mailowo. Już dzisiaj zapraszam również Państwa na Walne Zebranie Szkoły, które odbędzie się w sobotę 24.11.2018 o godzinie 9.30. Przypominam, że obecność rodziców/opiekunów na zebraniu jest obowiązkowa. Będzie to okazja do wzajemnego poznania się, wyboru nowych członków zarządu (powierników), usłyszenia informacji na temat działalności naszej szkoły w ubiegłym roku, oraz przyjrzenia się dokładniej strukturze naszej szkoły, a także wymiany opinii oraz usłyszenia sugestii i wniosków ze strony Państwa.
 
Zarówno nowym rodzinom jak i wszystkim pragnę przypomnieć, że obowiązkiem naszym jest również wykonywanie dwóch dyżurów w trakcie roku szkolnego ( jeden dyżur na semestr). Odsyłam Państwa do naszej Głównej Dyżurnej, pani Ani Karaśkiewicz, której biuro znajduje się przy wejściu do szkoły, i apeluję o pilne zapisywanie się na dyżury. W każdą sobotę potrzebujemy pomocy około 20 dorosłych osób do utrzymania porządku i zagwarantowania bezpieczeństwa naszym dzieciom. Państwa zaangażowanie jest więc dla nas niezbędne. Niestety w przeszłości mieliśmy kłopoty z egzekwowaniem tego obowiązku. Przypominam zatem, iż niewywiązanie się z dyżuru, bądź też nieuiszczenie opłaty za nieodrobione dyżury może ponieść poważne konsekwencje, i w ostateczności może doprowadzić do skreślenia Państwa dziecka/dzieci z listy uczniów. Zamieszczony poniżej link przybliży Państwu wszystkie informacje na temat dyżurów.  http://polishschoolputney.com/dyzury
 
Korzystając z okazji chciałam ogłosić, że Zarząd Szkoły poszukuje chętnej osoby na stanowisko dyżurnego przy głównej bramie szkolnej. Jest to funkcja płatna i możliwe jest zatrudnienie dwóch osób na pół etatu.  Chętnych proszę o kontakt z Zarządem Szkoły  lub Panią Anią Karaśkiewicz. 
 
Nawiązując do listu Pani Dyrektor bardzo proszę o przestrzeganie szkolnych zasad ruchu i parkowania na ulicy The Downs  w soboty. Szczegóły znajdziecie Państwo pod zamieszczonym linkiem.   http://polishschoolputney.com/parkowanie-pojazdow

Proszę starajmy się wszyscy o dobre relacje z naszymi sąsiadami. Utrudnianie im ruchu w soboty niestety kończy się niezadowoleniem i skargami pod naszym adresem. Ufam, że do tego nie dojdzie.
 
Na zakończenie życzę Państwu oraz wszystkim naszym dzieciom i młodzieży udanego rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 
Z poważaniem,
 
Brygida Wimbush
Prezes Zarządu Szkoły 
 

w dół

Lokalizacja

Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

Szkoła jest zlokalizowana niedaleko stacji pociągów Wimbledon i Raynes Park.
Połączenia tramwajowe i autobusowe do Wimbledonu lub pociągiem i autobusem z Raynes Park Nr 131 i 57 (zatrzymują się przy ulicy Crescent Rd)
Szkoła położona jest 15 minut spacerem od Wimbledonu, 10 minut od Raynes Park.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

The Downs / Wimbledon / London / SW20 8HG

email: kontakt@PolskaSzkolaPutney.com

Account Name (Nazwa Konta):
Polish School Putney

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77

Account Number (Numer Konta): 46551668