loading...
16 stycznia / Mascelego, Walerii, Włodzimierza

OPŁATY ZA SZKOŁĘ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE (obowiązujące od 14.01.2017r.)

Opłaty za I semestr szkolny 2017-18

 

PIERWSZE DZIECKO:  £120

DRUGIE DZIECKO:       £110

TRZECIE DZIECKO:     £ 80

CZWARTE DZIECKO:   wolne od opłat

 

Uwaga

Dnia 1 grudnia 2016r. zostały ogłoszone nowe stawki opłat za szkołę, które obowiązują od II semestru roku szkolnego 2016-17 włącznie. Poniżej znajduje się link do szkolnej korespondencji w tej sprawie:
"Opłaty za szkołę" - Szkolny Komunikat z dnia 1.12.2016r.

Również przypominamy, że nie pobieramy opłat gotówką w szkole.

Przy zapisach nowych uczniów do pierwszej opłaty, składanej wraz z Kartą Rejestracyjną, doliczana jest dodatkowa opłata administracyjna w wysokości £10 od rodziny. Jest to opłata jednorazowa i nie podlegająca zwrotowi w przypadku nieprzyznania dziecku miejsca w szkole.

 

TERMIN OPŁAT ZA I SEMESTR 2017-18 UPŁYWA 1 LIPCA 2017r

 

Dostępne formy płatności dla rodziców uczniów uczęszczających do szkoły:

 

Bezpośrednio na konto bankowe szkoły:

  • przelewem z konta osobistego (online banking)
  • gotówką lub czekiem w Banku Lloyds

Account Name (Nazwa Konta):  Polish School Putney
Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku):  30-94-77
Account Number (Numer Konta):    46551668

Uwaga: Przy dokonywaniu wpłat na konto bankowe szkoły konieczne jest wypełnienie pola "Reference" aby było wiadomo za kogo została dokonana dana opłata. 

Referencja (max. 18 liter) musi zawierać następujące dane:
Nazwisko najstarszego dziecka ................... (pierwsze 12 liter)
Kreska ..................................................... (-)
Pierwsza litera imienia dziecka ................... (1 litera)
Kreska ..................................................... (-)
Klasa dziecka w opłacanym półroczu ........... (np. 0A , 3B , GCSE A=10A) 

 

Przykład poprawnie wypełnionej referencji:  KOWALSKI-J-5A
(dla Janka Kowalskiego z kl. Va)

 

Przypominamy o tym, że rodzice uczniów mają obowiązek regularnego dokonywania opłat za szkołę, w wyznaczonym terminie oraz w wysokości ustalonej przez Zarząd Szkolny. 

Za zwłokę opłaty na dany semestr  szkolny będzie pobierana dodatkowa kara administracyjna w wysokości £10. 

Uczniowie, których rodzice nie dokonają opłaty w ustalonym i uprzednio ogłoszonym terminie lub terminie podlegającym dodatkowej opłacie administracyjnej, będą w konsekwencji skreśleni z listy uczniów szkoły.

 

UWAGA: Informacja dotycząca zniżki w opłatach za szkołę:

Szkoła oferuje rodzinom w szczególnie trudnej sytuacji finansowej częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za szkołę. Podania na rok akademicki 2017-18 należy składać najpóźniej do 1 lipca 2017 poprzez kontakt z administratorem lub skarbnikiem szkoły. Termin rozpatrywania podań to zwykle dwa tygodnie po upłynięciu terminu składania podań.

Rodziny, które spełniają kryteria dotyczące zapomogi szkolnej oraz są  zwolnione z opłaty za szkołę, podlegają bezwzględnemu obowiązkowi wykonania dyżurów. Wykonanie dyżurów w wyznaczonych terminach będzie warunkiem częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za szkołę.

Formularz podaniowy wraz z przypisami wyszczególniającymi warunki ubiegania się o zniżkę oraz zasady składania podania można pobrać poniżej do wydrukowania i przekazać w recepcji dyżurnemu zarządu.

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących opłat za szkołę prosimy o kontakt z Administratorem Szkoły na adres: admin@PolskaSzkolaPutney.com

 

 

 


w dół

Lokalizacja

Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

Szkoła jest zlokalizowana niedaleko stacji pociągów Wimbledon i Raynes Park.
Połączenia tramwajowe i autobusowe do Wimbledonu lub pociągiem i autobusem z Raynes Park Nr 131 i 57 (zatrzymują się przy ulicy Crescent Rd)
Szkoła położona jest 15 minut spacerem od Wimbledonu, 10 minut od Raynes Park.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

The Downs / Wimbledon / London / SW20 8HG

email: kontakt@PolskaSzkolaPutney.com

Account Name (Nazwa Konta):
Polish School Putney

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77

Account Number (Numer Konta): 46551668